jeden procent

O Stowarzyszeniu

Aktualności

Galeria

Dane kontaktowe

Prosimy przekaż podatku,

jesteśmy wdzięczni za każdą okazaną pomoc.Przy naszej Poradni i Oddziale Paliatywnym istnieje Stowarzyszenie Przyjaciół Opieki Paliatywno-Hospicyjnej. Misją Stowarzyszenia jest niesienie całościowej, to znaczy medycznej, psychologicznej, duchowej i socjalnej pomocy osobom terminalnie chorym i ich rodzinom.
Chcemy, by działalność Stowarzyszenia przyczyniała się do łągodzenia bólu oraz zapewniała mozliwie najwyższą jakość życia w chorobie i godną śmierć.
Gromadzimy środki finansowe w celu realizacji najpilniejszych przedsięwzięć. Dzięki wsparciu finansowemu zakupiliśmy koncentratory tlenu dla Oddziału Paliatywnego, materace przeciwodleżynowe, ssaki elektryczne i inhalatory. Wspieramy doskonalenie zawodowe pracowników Krakowskiej Poradni Opieki Paliatywnej, aby pomoc udzielana chorym była na najwyższym poziomie. Zwracamy się z gorącą prośbą do ludzi dobrej woli, aby na miarę swoich możliwosci wsparli naszą inicjatywę. Będziemy wdzięczni za każdą pomoc.